Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

  Velg sted

  MasterTop - bærekraftige gulv​


   

  Gulv fra Master Builders Solutions bidrar til bærekraftig utvikling: Den ekstreme holdbarheten i våre gulvløsninger og de lave vedlikeholdskostnadene resulterer i en positiv øko-balanse over hele produktets levetid. Andre fordeler er enkelt vedlikehold og lave utslipp av organiske løsemiddelkomponenter.


   

  Bærekraft består av et komplekst samspill mellom miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi har analysert disse, anvendt dem på våre gulvsystemer og til slutt utformet miljødeklarasjoner (EPDer), som er sertifisert av et uavhengig organ. Dette innebærer mest mulig transparens og overbevisende argumenter – for deg og kundene dine.

  “Oppfylle dagens behov uten å gå på akkord med fremtidige generasjoner evne til å oppfylle sine behov.“

  Definisjon av bærekraft fra FNs Brundtlandkommisjonen (1987)

   

  Livssyklusanalyse

  Evaluering av livssyklusen for gulv gir informasjon om hvordan gulvet påvirker miljøet i løpet av dets levetid. Vi kaller analysen av miljøpåvirkningen – fra utvinning av råmaterialer, bruk av kjemikalier i produksjonsprosessen, legging og vedlikehold av gulvet, frem til fjerning og avfallshåndtering – Livssyklusanalyse.

  Våre fagfolk innenfor Master Builders Solutions knytter stor verdi til livssyklusanalysen. Evaluering av miljøpåvirkninger setter oss i stand til å kartlegge forbedringspunkter. Vår kontinuerlige målsetting er å utvikle de beste gulvene og minimalisere miljøpåvirkningen.

  Livssyklusvurdering 

   

  Miljømessig livssyklusvurdering

  MasterTop-gulvene overbeviser med sin ekstreme holdbarhet, miljøvennlige produksjon og lave utgifter til vedlikehold og rengjøring. En analyse av hele livssyklusen til MasterTop-systemene viser en positiv økobalanse og mindre miljøpåvirkning sammenlignet med andre gulvbelegg i et langsiktig perspektiv. Ved å velge MasterTop PU-gulv viser du både økonomisk og miljømessig ansvarlighet.

   

  Sammenligning av gulvbelegg: forholdsmessig innvirkning på miljøet

  Sammenligning av gulvbelegg 

   

  Livssykluskostnader

  Livssykluskostnadene dekker alle kostnader som påløper fra utvinning av råmaterialer, produksjon, legging og vedlikehold av gulvet, frem til fjerning og avfallshåndtering ved slutten av levetiden. Det å skaffe seg innsikt i livssykluskostnadene for våre gulvsystemer er av største viktighet for fagfolkene i Master Builders Solutions.

  Nøyaktige kunnskaper gir informasjon om mulighetene til å redusere kostnadene for sluttbrukeren. Kostnadene for gulvet gjennom hele livssyklusen, fra legging via stell og vedlikehold til avfallshåndtering, bestemmes av en rekke forskjellige faktorer. Material- og leggekostnader er ikke de viktigste elementene; for det er faktisk rengjøring og vedlikehold av gulvet som står for størstedelen av livssykluskostnadene.

   

  Holdbarhet og kostnadseffektivitet

  Holdbarhet og kostnadseffektivitet 

   

  Rengjøring og vedlikehold

  MasterTop dekorative gulv er meget vedlikeholdsvennlige, men naturligvis ikke vedlikeholdsfrie. Med riktig rådgivning fra en god leverandør av rengjøringsmateriell om systematisk rengjøring og vedlikehold kan du holde disse gulvene vakre. I tillegg er rengjøringen enkel, effektiv og miljøvennlig. Riktig rengjøring og vedlikehold beskytter levetiden og vitaliteten til det gulvet du har valgt, slik at du kan fortsette å nyte gulvet i mange år fremover. ​​​​

   

  Gulv til sertifisert, bærekraftig bygging – BREEAM, LEED og DGNB

  Vi gir deg støtte på området bærekraftige bygg og konstruksjoner. Derfor gir vi deg miljødeklarasjoner (EPDer) for alle dekorative MasterTop-gulvprodukter. Disse EPDene inneholder informasjon om produktet og dets miljøpåvirkning. Deklarasjonene spiller en stadig viktigere rolle i LEED-sertifiseringen av bærekraftige bygg og er også obligatorisk for DGNB-godkjenninger.

  Nesten alle våre MasterTop-gulvprodukter blitt tildelt DGNB Navigator-merking. Denne merkingen illustrerer vår dedikasjon til bærekraft og gir deg den nødvendige veiledningen og transparensen når du skal velge produkter.

  Våre MasterTop PU-produkter kan også brukes i BREEAM-sertifisert bygging. 

  Bærekraftig bygging 

   

  Trekk pusten og slapp av

  Hver dag bruker vi rundt 90 % av tiden innendørs, i hjemmet, på kontoret, på skolen, i butikker og på treningssenteret. Kvaliteten på inneluften er derfor spesielt viktig, siden den har direkte innvirkning på helse og velvære.

  Byggematerialer som veggmaling, møbellakk og gulvbelegg inneholder ofte flyktige organiske forbindelser, som kan forurense inneluften og gi helseplager. Det gjelder spesielt barn, gravide og eldre.

  MasterTop PU-gulv lar deg puste rolig. Alle våre produkter er testet iht. de strenge reglene fra AgBB (Committee for the Health Assessment of Construction Products) og sikrer samtidig lave utslipp i samsvar med AFSSET-protokollen, den finske utslippsstandarden M1 og den franske VOC-forordningen.

  Produktene vi bruker til bærekraftig bygging er uten løsemidler og overholder standardene for lave utslipp. Som en følge av dette vil innendørsluften ikke inneholde flyktige organiske forbindelser. I tillegg er selve installeringen av gulvsystemene så å si luktfri.

   

  MasterTop 1324

  MasterTop 1324

  MasterTop 1325

  MasterTop 1325

  MasterTop 1326

  MasterTop 1326

  MasterTop 1327

  MasterTop 1327

  Gulvvelger

  Gulvvelger

  MasterTop - bærekraftige gulv

  MasterTop - bærekraftige gulv

  Konkurransedyktige løsninger

  Konkurransedyktige løsninger