Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  Nový koncept kolorovania podlahových  a hydroizolačných systémov BASF


  Odteraz budú produkty MasterTop a MasterSeal zo sortimentu výrobkov MasterBuilders Solutions kolorované aj priamo na pracoviskách v Nemecku, Českej republike a Taliansku. Doteraz boli lokálne kolorovacie stroje len vo Fínsku, Anglicku, Belgicku, Francúzsku a Španielsku. Touto investíciou buduje BASF celoeurópsku infraštruktúru, ktorá umožňuje väčšiu flexibilitu a vyššiu efektivitu dodávok s orientáciou na zákazníka.

  Sklady európskych pracovísk sú zásobované nekolorovanou bázou, ktorá sa vyrába na pracovisku v Oldenburgu, Nemecko – nedávno otvorenom novom kompetenčnom centre pre podlahové a hydroizolačné systémy v Európe. V súlade s lokálnym dopytom sa bude táto báze potom kolorovať priamo na mieste, čo umožní rýchlu výrobu a krátke dodacie lehoty vďaka optimálnej logistike. „Zavedením kolorovacích strojov v Európe sa výrazne zlepší náš profesionálny servis. S našimi polyuretánovými a epoxidovými riešeniami môžeme podporiť našich zákazníkov teraz oveľa pružnejšie a rýchlejšie.", hovorí Luc Van Eldere, vedúci Business Segment Managements Performance Flooring Europe.

  V rámci realizácie tohto plošného zámeru investuje BASF do renovácie a výmeny zariadení a kladie dôraz na zlepšenie kvality výrobkov. Aby bola zaistená jednotná farebná stálosť výrobkov MasterTop a MasterSeal v celej Európe, jednotlivé farebné odtiene boli kalibrované a nastavené individuálne pre každé kolorovacie zariadenie.

  Novým konceptom kolorovania a dodávok poskytuje BASF ideálnu východziu pozíciu na zásobovanie všetkých veľkých európskych trhov a na získanie nových trhov, najmä vo východnej Európe.


  Pre ďalšie zvýšenie flexibility a efektivity dodávok budú teraz podlahové a hydroizolačné výrobky z produktového radu Master Builders Solutions spoločnosti BASF tónované lokálne v jednotlivých závodoch BASF.
  Foto: BASF (Miesto: BASF závod Chrudim, Česká republika)

  O systémoch MasterTop a MasterSeal

  Pod značkou MasterTop ponúka BASF široké portfólio inovatívnych podlahových náterových a stierkových systémov na báze syntetických živíc na najrôznejšie oblasti využitia vo verejných budovách, zdravotníckych zariadeniach, v hoteliérstve a vo výrobných halách – aby sme vymenovali aspoň niektoré. Pretože  požiadavky na každú podlahu sú veľmi rozdielne, sú produkty MasterTop vyvinuté tak, aby ich bolo možné individuálne prispôsobiť a produkty tak spĺňali technické a estetické požiadavky a rovnako umožnili aj rýchle a cenovo efektívne zhotovenie. Podlahové systémy MasterTop, ktoré nie sú vyrábané na báze rozpúšťadiel, sa vyznačujú naviac nízkymi emisiami, vysokou zaťažiteľnosťou a nízkymi nákladmi na údržbu pri dlhej životnosti. Vďaka veľkej rozmanitosti farebných odtieňov a jednoduchej aplikácii umožňujú tieto podlahové systémy naviac vytvorenie individuálnych bezškárových dekoratívnych podláh – pokiaľ ide o farbu a tvar.

  S produktovým radom MasterSeal ponúka BASF vysokokvalitné penetračné a hydroizolačné výrobky, ktoré stavby pred nežiaducim prienikom vody, vlhkosťou a kontamináciou z okolitého prostredia. Výrobky naviac ešte zahŕňajú rýchlo vytvrdzujúce hydroizolačné systémy, aplikované nástrekom strojom alebo ručne, a použiteľné pri sanácii a ochrane mnohých rôznych typov budov. Tieto inovatívne technológie, ktoré majú vedúce miesto na trhu, sa hodia na izoláciu prakticky akejkoľvek stavby vrátane parkovacích domov, vozoviek, úpravňa pitnej vody a čističiek odpadových vôd.

  Ďalšie informácie k našim produktom a systémovým riešením nájdete na webových stránkach: www.master-builders-solutions.basf.sk

  Podlahové a hydroizolačné výrobky z produktového radu Master Builders Solution spoločnosti BASF sú k dispozícii v najrôznejších farbách a umožňujú tak realizáciu individuálneho dizajnu.
  Foto: BASF (Miesto: Kantonspital – nemocnica v kantóne St. Gallen, Švajčiarsko)


  O spoločnosti BASF

  V spoločnosti BASF vytvárame chémiu – a robíme tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj ropu a zemný plyn. Ako globálny líder v oblasti chemického priemyslu kombinujeme ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Pomocou vedy a výskumu umožňujeme našim zákazníkom prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach, aby vyhoveli všetkým súčasným aj budúcim potrebám spoločnosti. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF zamestnáva viac než 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby vo výške 74 miliárd €. Akcie spoločnosti BASF sú obchodovateľné na akciových trhoch v Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na stránkach www.basf.com.

  O divízii chemických produktov pre stavebníctvo

  Divízia chemických produktov pre stavebníctvo spoločnosti BASF ponúka vyspelé chemické riešenia pre nové stavby, údržbu, opravu a modernizáciu stavieb. Naše komplexné portfólio obsahuje prísady do betónu a cementu, chemické riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné materiály, tesniace hmoty, systémy na opravu a ochranu betónu, zálievkové hmoty na profesionálne použitie, vysoko odolné podlahové systémy, systémy na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, dilatačné škáry a riešenia na ochranu dreva.

  5 400 zamestnancov divízie chemických produktov pre stavebníctvo vytvárajú globálne spoločenstvo odborníkov v stavebníctve. Na riešenie konkrétnych stavebných výziev našich zákazníkov od konceptu až po dokončenie projektu kombinujeme naše know-how naprieč oblasťami odbornosti a regiónov a využívame skúsenosti získané pri nespočetných stavebných projektoch na celom svete. Využívame globálne technológie BASF aj naše dôkladné znalosti miestnych potrieb v oblasti stavebníctva na vytváranie inovácií, ktoré pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejšími a usilovať o trvalo udržateľné stavby.

  Divízia prevádzkuje výrobné pracoviská a predajné strediská vo viac než 50 krajinách a v roku 2014 dosiahla tržby vo výške cca 2,1 miliardy €.

  Značka Master Builders Solutions od spoločnosti BASF

  Ponuka produktov a služieb značky Master Builders Solutions zahŕňa najrôznejšie chemické riešenia pro nové stavby, údržbu, opravy a modernizáciu budov a infraštruktúry. Značka Master Builders Solutions sa zakladá na skúsenostiach získaných z viac ako 100 rokov v stavebníctve. Pokrýva rôzne produktové segmenty, ako sú napríklad prísady do betónu a cementu, riešenia pre podzemné stavby, hydroizoláciu, ochranu a opravy betónov, zálievkové malty a vysokoodolné podlahové systémy.

  Značka Master Builders Solutions sa opiera o globálne spoločenstvo stavebných odborníkov BASF. Na riešenie konkrétnych stavebných úloh našich zákazníkov kombinujeme vhodné prvky nášho portfólia, naše know-how naprieč oblasťami odbornosti a regiónov a čerpáme zo skúseností získaných z mnohých stavebných projektov po celom svete. Využívame globálne technológie BASF aj svoje dôkladné znalosti miestnych potrieb v oblasti stavebníctva na vytváranie inovácií, ktoré pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejší a usilovať o trvalo udržateľné stavby.