Sluit

Login

Log in met je username en password.

Login

Wachtwoord vergeten?

Can't access your account?

Selecteer een taal

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:

  Selecteer een locatie

  Privacyverklaring​

  Master Builders Solutions Belgium nv is blij dat u onze website bezoekt en wilt u graag bedanken voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw gegevens ligt ons nauw aan het hart.

  Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wie is het aanspreekpunt voor de gegevensbescherming?

  De verwerkingsverantwoordelijke is:

  Master Builders Solutions Belgium nv
  Nijverheidsweg 89​
  B-3945 Ham RPM Anvers dept. Hasselt
   

   

  U kunt ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingscoördinator Erik Herremans op het e-mail adres [email protected]

  U kunt een klacht indienen bij onze gegevensbeschermingscoördinator of bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan. 

  U kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit: 

  Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)
  Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35
  1000 Bruxelles – Brussel
   

   

  Hieronder willen we u uitvoerig informeren over:
  1. ​​Welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld en wat de rechtsgrond is voor de verwerking
  2. Hoe we cookies gebruiken
  3. Wie uw persoonsgegevens kan ontvangen
  4. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
  5. Wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens rights regarding the processing of your personal data
  6. De bescherming van personnsgegevens van minderjarigen​​

  ​​​​​​1. Welke persoonsgegevens verzamelen we wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, voor welke doeleinden worden ze verzameld en wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

  1.1 Wanneer u onze website bezoekt zonder dat u daarbij contact met ons opneemt of inlogt, stuurt uw browser automatisch de volgende informatie naar onze server:
  • het IP adres van uw computer
  • informatie over uw browser
  • de website die u bezocht net voordat u op onze website belandde​
  • de gevraagde URL of het gevraagde bestand
  • de datum en het tijdstip van uw bezoek
  • de omvang van de doorgegeven gegevens
  • statusinformatie, bv. foutmeldingen
  Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
  • De gevraagde content naar uw browser te sturen. Wij slaan daarbij het volledige IP-adres uitsluitend op zolang als nodig is om de gevraagde content aan u te tonen.
  • Uw IP-adres naar de service provider sturen om uw openbare IP-adres te koppelen aan bedrijfs- en sectorgerelateerde informatie (geen persoonsgegevens). We slaan deze sectorgerelateerde informatie op. Uw IP-adres wordt daarbij op geen enkel moment opgeslagen bij onze serviceprovider of in ons systeem.
  • Ons verweren tegen aanvallen en de goede werking van onze website veiligstellen. We slaan deze gegevens daarbij tijdelijk op gedurende een periode van maximaal 180 dagen, waarbij de gegevens beperkt toegankelijk zijn. Toegangsgegevens die vereist zijn voor de verdere opsporing van aanvallen en fouten worden na die maximale periode van 180 dagen niet verwijderd.​

  De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid1 onder punt f) van de  General Data Protection Regulation (GDPR) of van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG'). onze gerechtvaardigde belangen berusten op de hierboven genoemde gegevensverwerkingsdoeleinden.

  1.2 Als u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier op onze website, ontvangen we de volgende informatie:
  • voor- en achternaam
  • uw e-mailadres en andere persoonsgegevens die u via e-mail of in de velden van het contactformulier verstrekt
  • alle andere vrijwillig verstrekte informatie 
  Op het moment waarop het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
  • de datum en het tijdstip van uw bericht
  Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
  • uw bericht verwerken

  Alle andere persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

  De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1 onder punt f) van de GDPR (AVG). Onze gerechtvaardigde belangen berusten op de hierboven genoemde gegevensverwerkingsdoelienden, met name om uw verzoeken te kunnen beantwoorden, onze algemene reactiesnelheid te waarborgen en bewijs te verzamelen in geval van vragen of geschillen.

  1.3 Op onze website krijgt u de mogelijkheid om zich in te schrijven op een gratis nieuwsbrief. Wanneer een gebruiker zich inschrijft op de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven:
  • het IP-adres van de computer waarmee toegang wordt genomen
  • voor- en achternaam
  • uw e-mailadres
  • alle andere vrijwillig verstrekte informatie
  Op het moment van de inshcrijvin worden eveneens de volgende gegevens opgeslagen:
  • de datum en het tijdstip van de inschrijving
  Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
  • de nieuwsbrief waarop u zich hebt ingeschreven naar u toe te sturen

  Alle andere persoonsgegevens die tijdens de inschrijving worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

  De rechtsgrond voor het verzenden van de nieuwsbrief waarop u zich hebt ingeschreven is uw toestemming krachtens artikel 6, lid 1 onder punt a) van de AVG (GDPR). Merk op dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

  Verder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (artikel 21, lid 2 van de AVG (GDPR).

  Bij de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde “double opt-Ii” procedure. Zodra u zich op onze website hebt ingschreven voor de nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail op het e-mailadres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven met de vraag om uw inschrijving te bevestigen.

  Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
  • voorkomen dat bij de inschrijving onjuiste of onbevoegde e-mailadressen worden gebruikt.

  De rechtsgrond voor de verwerking van uw e-mailadres voor de 'double-opt-in'-procedure is artikel 6 , lid 1 onder punt f) van de AVG (GDPR). Onze gerechtvaardigde belangen berusten op uw inschrijving op de mailinglijst voor de nieuwsbrief. Dit vormt een relevante en passende verhouding in de zin van overweging​ 47 van de AVG (GDPR). Ze berusten eveneens op het feit dat het in onze branche gebruikelijk is om informatie te verstrekken over nieuwe producten of diensten alsmede over activiteiten en evenementen en dat dit door het overgrote deel van onze klanten wordt verwacht en op prijs gesteld..

  1.4 Op onze website bieden we gratis te downloaden informatie aan (bijvoorbeeld technische publicaties, webinars, planningtools en dergelijke). Voordat u gratis informatie kunt downloaden, wordt de volgende informatie aan ons doorgegeven via een invoerscherm:
  • het IP-adres van de gebruiker
  • de datum en het tijdstip van de inschrijving
  • voor- en achternaam
  • e-mailadres (als gebruikersnaam)
  • postcode
  • land
  • wachtwoord
  • gebruikersgroep (bv. architect)
  • andere vrijwillg verstrekte informatie
  Op het moment van de inschrijving worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
  • de datum en het tijdstip van de download
  Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
  • het ter beschikking stellen van de gewenste informatie
  • versturen van aanbiedingen

  Alle andere persoonsgegevens die tijdens de inschrijving worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het invoerscherm te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

  De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6 lid 1 onder punt b) van de AVG (GDPR). Het commerciële gebruik van uw persoonsgegevens maakt deel uit van de voordelen van onze wederzijdse relatie.

  2. Hoe gebruiken we cookies op onze website?


  ​​
  ​​

  3. Aan wie geven we uw gegevens door?

  We geven de persoonsgegevens uit artikelen 1.1 tot 1.4 door aan gegevensverwerkers die gevestigd zijn in de Europese Unie. Die verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en de verwerking wordt namens ons uitgevoerd.

  De persoonsgegevens uit artikel 2.5 wordt doorgegeven aan de exploitant HubSpot. De gegevensverwerking door Hubspot berust op de modelcontractbepalingen ingevolge het Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010.

  4. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

  Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiliginsniveau te waarborgen om zodoende uw persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging en de ongeoorloofde bekendmaking, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend geüpdatet in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.​​

  5. Wat zijn uw rechten?

  U hebt bepaalde rechten op grond van de AVG (GDPR):

  Recht van inzage: U hebt het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die we van u verwerken en over bepaalde andere informatie (bv. wat in deze Privacyverklaring wordt genoemd).

  Rechtop rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten rechtzetten.

  Recht op gegevenswissing: U kunt, in het licht van het zogenaamde 'recht op vergetleheid', vragen om uw informatie met betrekking tot deze persoonsgegevens te verwijderen wanneer wij niet verplicht zijn om die gegevens te bewaren. Er bestaan uitzonderingen op het recht op gegevenswissing. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven gebruiken als dat noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen of als dat noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  Riecht op beperking​​ van de verwerking: Dit recht omvat de beperking van het gebruik van uw gegevens en van de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt. Dit recht beperkt zich tot bepaalde gevallen. Wanneer we uw persoosngegevens verwerken die we met uw toestemming hebben verzameld, kunt u uitsluitend vragen om de beperking als: (a) de gegevens onjuist zijn; (b) de verwerking onrechtmatig is en u niet wenst dat uw gegevens worden gewist; (c) u dat nodig hebt voor een rechtsvordering; of (d) wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze bewaren. Als de verwerking beperkt is, mogen wij uw gegevens blijven opslaan, maar niet verder gebruiken. Wij houden lijsten bij van personen die hebben gevraagd om de beperking van het gebruik van hun persoonsgegevens opdat de beperking in de toekomst steeds wordt gerepsecteerd.

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens, als dat technisch mogelijk is, kopiëren, verplaatsen of overdragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm voor uw eigen doeleinden.

  Recht van bezwaar: U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook wanneer we ze verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, met name in het geval van direct marketing.

  Recht op intrekking van uw toestemming: Als u ons uw toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

  De uitoefening van deze rechten is voor u kosteloos. u moet echter uw identiteit op twee manieren aantonen. In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen zullen wij redelijke inspanningen verrichten om uw persoonsgegevens in onze bestandssystemen over te dragen, recht te zetten of te wissen.

  Hebt  u een vraag of wenst u één van bovenstaande rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via e-mail of per brief. Wij doen ons best om u binnen 30 dagen te antwoorden. De contactgegevens vindt u bovenaan deze Privacyverklaring.

  Als wij een formele schriftelijke klacht ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om de klacht te onderzoeken. Als wij een klacht niet direct kunnen oplossen, zullen wij indien nodig samenwerken met de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, zoals de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteiten.

  Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens is behandeld, kunt u de kalcht richten aan de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming (zie bovenaan).

  6. Bescherming van de persoonsgegevens van minderjarigen

  Deze website richt zich tot personen die minimaal 18 jaar zijn. Wij willen geen persoonsgegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar..

  Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen daarom geen informatie verstrekken aan of publiceren op de website. Als een dergelijke persoon persoonsgegevens verstrekt via deze website, zullen wij deze gegevens wissen en niet verder verwerken, zodra wij op de hoogte zijn van hun leeftijd.

  ​​