Sluit

Login

Log in met je username en password.

Login

Wachtwoord vergeten?

Can't access your account?

Selecteer een taal

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:

  Selecteer een locatie

  Disclaimer

  1. Deze website wordt door Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium nv beheerd en alle rechten met betrekking hiertoe zijn eigendom van en voorbehouden aan Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium nv.
  2. De website, de software en de verstrekte inhoud (zoals onder meer maar niet beperkt tot productinformatie en andere informatie) die op deze website beschikbaar zijn, worden ‘as is’ aan de gebruiker ter beschikking gesteld, zonder enige garantie of waarborg naar nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of actualiteit en zonder enige aansprakelijkheid in de ruimste zin, voor zover binnen de grenzen van de geldende wetgeving is toegestaan. Behalve in geval van opzet zijn Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium nv niet aansprakelijk voor schade en zijn in geen geval verantwoordelijk en wijzen elke claim van aansprakelijkheid af voor alle onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade die is ontstaan door of in verband met het gebruik van deze website.
  3. Alle productinformatie en andere informatie die op de website wordt gepubliceerd, worden door Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium nv naar eer en geweten gegeven. Elke gebruiker is dus verplicht om zelf na te gaan of alle inhoud geschikt is voor het door de gebruiker voorgenomen gebruik en daartoe eigen onderzoeken en testen uit te voeren.
  4. Behalve tenzij anders specifiek schriftelijk wordt aangegeven, worden de algemene verkoopvoorwaarden van respectievelijk Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium nv niet gewijzigd door de website, de inhoud van de website, materialen en informatie.
  5. Zonder enige aansprakelijkheid kunnen Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium nv zonder kennisgeving vooraf en volledig naar eigen inzicht de volledige website of delen daarvan aanpassen en/of stopzetten, waarbij Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium nv geen enkele verantwoordelijkheid hebben om de website bij te werken.
  6. Links naar websites van derde partijen ("Hyperlinks") vormen geen aanbeveling van dergelijke websites van derde partijen door Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium nv en  Master Builders Solutions Nederland B.V. en Master Builders Solutions Belgium​ nv zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of de inhoud van die websites. De hyperlinks naar deze websites zijn voor gebruik op eigen risico van de gebruiker.
  7. Alle vorderingen of gedingen met betrekking tot de website of het gebruik ervan worden beheerst en geïnterpreteerd door het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.
  8. In geval van conflict tussen de Nederlandstalige versie en de Franstalige versie van deze disclaimer, geldt enkel de Nederlandstalige versie.