Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  MasterSeal vattentätning, försegling och ytbehandling


  Produktserien MasterSeal har utvecklats för att förebygga vattenläckage och fuktinträngning i nya och befintliga konstruktioner. En pålitlig tätning av olika ytor uppnås med vårt sortiment av kemiskt beständiga fogmassor och ytbehandlingssystem för:

  • Balkonger
  • Parkeringsdäck
  • Tak
  • Reningsverk
  • Uppsamlingsbassänger
  • Vattenreservoarer
  • Fundament

  Våra produkter är lämpliga att påföras manuellt och med spruta och är därför enkla att bearbeta. De korta torktiderna sparar både tid och minskar kostnaderna. Våra specialister vägleder dig gärna så att du väljer den produkt som är lämplig för dina krav och så att ditt projekt lyckas.

  Fogmassor för tätning inom- och utomhus

  MasterSeal tätningsmassor är lämpliga för tätning av vägg-/golvfogar och -skarvar samt expansionsfogar. De är beständiga mot kemiska och mekaniska belastningar och kan utan problem användas på parkeringsdäck, bensinstationer, flygplatser eller i laboratorier m.m. Exempel: Den kemikaliebeständiga och utflytande 2-komponents fogtätningsmassan MasterSeal CR 171 är lämplig för golv, medan den stabila fogtätningsmassan MasterSeal CR 170 används på väggar.

  Plastbeläggningar, membran till parkeringsanläggning och balkonger och tak

  MasterSeal plastbeläggningar används för slitstark tätning av parkeringsanläggningar och platta tak. De används även för dekorativa beläggningar på balkonger. Gemensamt för beläggningarna är att de fås i versioner som inte gulnar och som är beständiga mot de flesta klimatpåverkningarna. MasterSeal Traffic-systemet för parkeringshus tål dessutom kemiska belastningar från bensin, olja och vägsalt samt dynamiska belastningar från växlande temperaturer och trafik. Exempel: Med vårt Fast Track-system MasterSeal Traffic 2272 kan parkeringshus med mycket trafik renoveras på mycket kort tid. Parkeringsytorna kan tas i bruk igen redan fyra timmar efter att arbetet avslutats.

  Tätning av spillvattenanläggningar och uppsamlingsbassänger

  Erosion till följd av fasta partiklar i vattnet, kemisk belastning till följd av hög sulfathalt och biokemiska processer – utmaningarna i spillvattenanläggningar ställer stora krav på vattentätningen. Motsvarande höga krav ställs även för tätningen av uppsamlingsbassänger, biogasanläggningar m.m. I båda fallen ska tätningen vara helt tät för att förhindra att vatten läcker ut till berggrunden.
  Exempel: MasterSeal M 689 tål såväl kemiska som mekaniska belastningar och kan därför användas på många sätt inom vattenbehandlingsanläggningar. Det unika Xolutec™ baserade membransystemet MasterSeal 7000CR är unikt för snabb och bestående tätning av reningsverk och biogastankar.

  Tätning av vattentankar för dricksvatten och processvatten

  För vattentankar som ska fyllas igen är slambruken MasterSeal 588 och MasterSeal 560 särskilt lämpliga. De bildar redan efter bara 1–3 dagar en tät, elastisk beläggning, även vid högt vattentryck.

  Se vår broschyr för en lista över produkter som är godkända för dricksvatten.

  MasterSeal 6100 FX

  MasterSeal 7000 CR

  MasterSeal 7000 CR

  Skydd av betong i reningsverk

  ​M​asterSeal P 385

  MasterSeal NP 474

  ​MasterSeal 590

  Hämtningsbara filer

  Broschyr: Biogasanläggningar – Nya utmaningar kräver nya lösningar

  pdf (494,53 Kb)

  Broschyr: Lösningar för reningsverk

  pdf (1,75 Mb)

  Broschyr: Skydd av betong

  pdf (1,23 Mb)