Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  Podmienky používania webovej stránky

  1. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o.; všetky práva, ktoré sa týkajú stránky, alebo ktoré z webovej stránky vyplývajú, prislúchajú spoločnosti Sika MBCC Slovakia spol. s r.o.
   
  2. Pre používateľa je webová stránka k dispozícii iba do tej miery zákonne prípustná "ako je uvedené", bez akejkoľvek (výslovnej alebo konkludentnej) záruky, prísľubu alebo ručenia. Spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. ručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku alebo následkom využitia tejto webovej stránky, v zásade v zmysle zákonných ustanovení. Spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. však nenesie žiadnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nepreberá ručenie za nepriame, náhodné alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia alebo ako následok použitia tejto webovej stránky.

  3. Všetky informácie o výrobkoch, uverejnené prostredníctvom webovej stránky, alebo ostatné informácie poskytuje spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. s najlepším vedomím. Žiadne z týchto informácií, ak to zákon pripúšťa, nezakladajú ani záruku, ani prísľub alebo ručenie zo strany spoločnosti Sika MBCC Slovakia spol. s r.o., ani používateľa nezbavujú realizácie vlastného výskumu a vlastných testov.

  4. Ak nie je inde uvedená odlišná písomná úprava, webovou stránkou a jej obsahom sa nemenia Všeobecné predajné podmienky spoločnosti Sika MBCC Slovakia spol. s r.o., materiály a informácie.

  5. Spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. je oprávnená túto webovú stránku podľa vlastného uváženia a bez prevzatia akéhokoľvek ručenia bez predchádzajúceho oznámenia celkom alebo čiastočne pozmeniť a/alebo zastaviť  jej prevádzku a je povinná webovú stránku aktualizovať.

  6. Umiestením odkazov na cudzie webové stránky ("Hyperlinky") si spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. neprivlastňuje ani webovú stránku, ani jej obsah. Ďalej spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prístupnosť tejto webovej stránky alebo jej obsahov. Hyperlinkové prepojenia na túto stránku sa uskutočňujú na vlastné riziko používateľa.

  7. Akékoľvek právne nároky alebo procesy, vyplývajúce z prepojenia s webovou stránkou alebo jej používania, podliehajú výkladu zákonov Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou úprav medzinárodného civilného práva.

  8. Informácie podľa § 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG):
  Spoločnosť Sika MBCC Slovakia spol. s r.o.​ sa nebude zúčastňovať na žiadnom konaní o urovnaní sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou v zmysle VSBG alebo na akomkoľvek mechanizme riešenia sporov online a nie je povinná tak urobiť.