Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  Vyškolené aplikačné firmy

  Značka Master Builders Solutions predstavuje viac než len súbor produktov, ktoré zaujímajú čelné miesto na trhu. Vďaka našej obsiahlej expertíze získanej prostredníctvom mnohých projektov po celom svete, môže globálna komunita konzultantov pre produkty Master Builders Solutions ponúkať špecializovaným aplikačným firmám plne integrovaný prístup, poskytovať technické poradenstvo, individuálne prispôsobenú podporu priamo na pracovisku a produktové školenia na zlepšovanie kvality, efektivity a bezpečnosti aplikácie pri nových konštrukciách, údržbových prácach a renováciách.

  Funkcie a aplikácie

  Riešenia

  Opravy a ochrana

  Naši odborníci rozumejú tomu, že pre obnovenie celistvosti konštrukcie a predĺženie prevádzkovej životnosti konštrukcií musíme hľadieť ďalej než len na povrchové škody, aby sme identifikovali príčiny zhoršenia stavu. Tým, že sme s vami v spojení už od začiatku projektu, môžeme vyvinúť špecifické stratégie na vytvorenie bezpečného a udržateľného systému, ktoré budú navrhnuté tak, aby zaručovali kompatibilitu s lokálnymi podmienkami na danom pracovisku.

  Našim zákazníkom tak pomôžeme k lepšiemu úspechu tým, že zaistíme rýchly návrat do prevádzky a predĺženie prevádzkovej životnosti.

  Zloženie stavebných produktov z radu Master Builders Solutions je formulované tak, aby boli vybudované systémy vhodné pre daný účel a zabezpečila sa čo najefektívnejšie renovácia a dlhodobá ochrana.

  Naše technologicky pokročilé produkty sú nezávisle testované v súlade s požiadavkami národných alebo medzinárodných noriem a zahŕňajú všetko od rýchlo vytvrdzujúcich opravných mált a zosilnenia konštrukcií, po trhliny prekleňujúce systémy či, inhibítory korózie.

  MasterEmaco

  MasterProtect

  MasterInject

  Podlahové systémy

  Naša spoločnosť sa špecializuje na individuálne pripravované riešenia pre široký rozsah použitia podlahových systémov.
  Naše systémy bezškárových priemyselných podláh MasterTop a Ucrete sú určené na dekoratívne i priemyselné účely a sú zamerané na individuálne definované vlastnosti a technické kritériá kladené na priemyselné podlahy a tiež aj napríklad na časové obmedzenia a efektivitu výroby.

  Obsiahly rad produktov MasterTop, súčasť značky Master Builders Solutions, zahŕňa polyuretánové a epoxidové podlahové systémy s vysokými prevádzkovými kvalitami. Tieto liate, rýchlotuhnúce živicové systémy možno nanášať v stoji, čím umožňujú jednoduchú a rýchlu aplikáciu. Sú vhodné pre väčšinu sektorov použitia, vyznačujú sa pohodlím, dlhodobou životnosťou a atraktivitou vďaka celému rozsahu vyhotovení od jednoduchých jednofarebných až po vysoko kreatívne, dekoratívne efekty.

  Naše pokročilé priemyselné podlahové systémy Ucrete idú ešte o krôčik ďalej tým, že poskytujú veľmi dlhodobé, odolné riešenia. Podlahové systémy Ucrete sú široko používané v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle a sú ideálne na podlahy, ktoré sú sústavne vystavené pôsobeniu agresívnych chemikálií, mechanickému a teplotnému namáhaniu.

  Systémy Ucrete dodávajú špeciálne vyškolené aplikačné firmy, ktoré sú pravidelne školené na zaistenie tých najlepších výsledkov v praxi.

  Globálne rozmiestnené tímy technickej podpory Master Builders Solutions rozumejú, že rýchlosť aplikácie a rýchly návrat do prevádzky majú zásadnú dôležitosť. Naši skúsení technici pracujú súbežne s realizátormi hneď od fázy plánovania projektu. Berú do úvahy celý životný cyklus produktu, a tak môžu zvoliť najspoľahlivejšie, udržateľné a nákladovo efektívne riešenie podláh, ktoré bude vyhovovať potrebám daného zákazníka a priemyselného odvetvia.

  MasterTop

  Ucrete

  Hydroizolácia

  Či už ide o nadzemné alebo podzemné prvky, všetky stavebné konštrukcie sú vystavené deštrukčným účinkom nežiaducej vody v podobe dažďovej vody, vlhkosti, hydrostatického tlaku a znečistenej vody, ktoré môžu v priebehu času narušiť dlhodobú celistvosť konštrukcie.

  Väčšina týchto problémov pôsobi často len čiastočne, a to v spojoch konštrukcie, kde dochádza ku stretávaniu konštrukčných detailov. Keď sa v konštrukčnej fáze venuje dôsledné uváženie týmto spojeniam, predĺži sa tým životnosť a obmedzí množstvo trhlín a netesností spôsobujúcich z dlhodobého hľadiska poškodenie konštrukcie.

  Portfólio produktov Masterseal, ktoré pod značkou Master Builders Solutions zaujímajú čelné miesto na trhu, tvoria ručne a striekaním nanášané hydroizolačné tekuté membrány. Sú konštruované tak, aby eliminovali netesnosti a prenikanie vlhkosti do všetkých typov konštrukcií vrátane parkovacích plôch a viacpodlažných dopravných konštrukcií, vodohospodárskych zariadení a nádrží, priemyselných zariadení, striech a konštrukcií pod vodou.

  Odborníci Master Builders Solutions na hydroizolácie ponúkajú jedinečný, obsiahly systémový prístup k efektívnemu zhotoveniu izolácii proti vode a rekonštrukcií akéhokoľvek typu projektu.

  Naši globálne rozmiestnení konzultanti spolupracujú s investormi, vlastníkmi a realizátormi hneď od spustenia projektu, aby tak mohli vyvinúť kompletné, individuálne prispôsobené riešenie, v rámci ktorého zvolia správnu kombináciu hydroizolácií a poskytujú podporu a školenia na zlepšeniu aplikácie, zvýšenie efektivity výroby a bezpečnosti.

  Špecializované aplikačné firmy potom aplikujú  hydroizolačné súvrstvie, ktoré pokryje všetky časti danej konštrukcie.

  Iba so správnou kombináciou produktov a na základe špecializovanej a profesionálnej aplikácie budú problémy s izoláciou proti vode vyriešené efektívne a výsledkom bude dlhá prevádzková životnosť upravených konštrukcií.

  MasterSeal


  Robotníci aplikujú podlahový materiál