Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  ​SikaEmaco® T 1400 FR (formerly known as ​MasterEmaco T 1400 FR)

  Rýchlotuhnúca, vysokopevnostná malta, vystužená kovovými vláknami na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou


  Popis a oblasti použitia opravnej malty MasterEmaco T 1400 FR

  Opravná malta MasterEmaco T 1400 FR je jednozložková rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca tekutá opravná a podkladová malta, ktorá spĺňa požiadavky normy EN 1504 časť 3 trieda R4.

  MasterEmaco T 1400 FR je malta pripravená na okamžité použitie, ktorá obsahuje portlandský cement odolný proti síranom (HSR LA), hydraulické spojivá, špeciálne piesky, kovové vlákna, špeciálne polymérové vlákna (PAN − polyakrylonitril) a aktívne chemické prísady, zaisťujúce prudký nárast pevnosti, a to aj pri teplotách pod bodom mrazu, zvýšenú trvanlivosť a veľmi nízke zmrašťovanie pri vytvrdzovaní. Malta MasterEmaco T 1400 FR je určená na hrúbky vrstvy od 10 mm do 150 mm.

  MasterEmaco T 1400 FR sa používa na:

  • osadzovanie malých až stredne veľkých rámov kanalizačných poklopov a iných vpustov s použitím debnenia
  • opravy veľkých horizontálnych plôch tekutou maltou
  • opravy poškodených škár
  • plochy vystavené hustej dopravnej premávke
  • optimalizáciu riadenia dopravy
  • použitie v interiéroch aj exteriéroch
  • použitie v zime a chladiarenských zariadeniach
  • aplikácie pri najťažších podmienkach na stavbách
  • na aplikácie, pri ktorých je potrebné maximálne skrátiť čas na obmedzenie dopravy

  Vlastnosti a výhody opravnej malty MasterEmaco T 1400 FR

  • Veľmi rýchly nárast pevnosti.
  • Sprevádzkovanie komunikácie po aplikácii malty MasterEmaco T 1400 FR už po 2 hodinách.
  • Vynikajúce aplikačné vlastnosti.
  • Väčšia hrúbka vrstvy sa rieši pridaním betonárskeho kameniva.
  • Tekutá konzistencia zjednodušuje aplikáciu.
  • Malta sa môže použiť aj v mraze až do -5 °C.
  • Vysoká húževnatosť vďaka použitiu špeciálnych kovových vlákien.
  • Odolná proti nárazom a veľkému dynamickému zaťaženiu.
  • Vysoké počiatočné a konečné pevnosti.
  • Výborná priľnavosť a trvanlivosť.
  • Veľmi nízke zmrašťovanie zvyšuje trvanlivosť.
  • Minimalizovaný sklon k tvorbe trhlín vďaka obmedzeniu zmrašťovania PAN vláknami.
  • Mimoriadna odolnosť proti cyklom mrznutia a rozmrazovania.
  • Veľmi dobrá ochrana oceľovej výstuže vzhľadom na veľmi malú absorpciu vody a dobré odolnosti proti karbonatizácii.
  • Veľmi dobré protišmykové vlastnosti, dokonca aj za vlhka.
  • Veľmi vysoká odolnosť proti uhľovodíkom.

  Na stiahnutie

  Technický list MasterEmaco T 1400 FR

  pdf (296,89 Kb)

  VoP MasterEmaco T 1400 FR

  pdf (195,46 Kb)