Đóng

Đăng nhập

Please login with your username and password.

Đăng nhập

Can’t remember your accounts password?

Không thể đăng nhập tài khoản của bạn?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Vui lòng chọn vị trí của bạn

  Các công ty khai thác mỏ

  Master Builders Solutions cung cấp một hệ thống sản phẩm độc đáo cho ngành khai thác mỏ. Các giải pháp luôn hướng đến khách hàng và hệ thống dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy hàng đầu thế giới của chúng tôi được thiết kế cho những môi trường địa chất luôn thay đổi và những tầng đất luôn có khó khăn của cả mỏ đá cứng và mỏ than đá.

  Các chuyên gia quốc tế và địa phương với các giải pháp toàn diện đã tiếp cận khách hàng từ lúc công trình bắt đầu, bằng các chương trình huấn luyện kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tại công trường và giải quyết sự cố. Bằng sự hiểu biết rõ ràng những thách thức về địa chất học mà mỗi công trình đều phải đối mặt, Master Builders Solutions có thể đưa ra những sự hỗ trợ và đào tạo đúng đắn. Những lĩnh vực này bao gồm hệ thống bơm và thi công bê tông phun, các giải pháp để cải thiện công tác lấp đất và giải quyết những khó khăn phải đối mặt trong các điều kiện đất nhất định.

  Thông qua những bí quyết có được từ vô số công trình khai thác mỏ dưới mặt đất trên toàn thế giới, Master Builders Solutions​ làm việc với khách hàng để cải thiện sự an toàn và hiệu quả tại công trường. Chúng tôi cung cấp những sự mô phỏng và khóa huấn luyện và hội thảo với điều kiện dưới mặt đất thật sự tại trường huấn luyện dưới mặt đất đặc biệt của chúng tôi tại Thụy Sỹ. Thêm nữa, chúng tôi cũng huấn luyện tại công trường lớn theo yêu cầu.


  Worker with construction plan