Đóng

Đăng nhập

Please login with your username and password.

Đăng nhập

Can’t remember your accounts password?

Không thể đăng nhập tài khoản của bạn?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Vui lòng chọn vị trí của bạn

  Phụ gia xi măng MasterCem

  MasterCem là gì?

  Dòng sản phẩm MasterCem của Master Builders Solutions bao gồm chất trợ nghiền, nâng cao chất lượng và các sản phẩm đặc biệt. Những phụ gia này được sản xuất đặc biệt để nâng cao các chỉ số chất lượng trong việc sản xuất xi măng bằng cách tăng hiệu suất sản xuất và chất lượng, trong khi đồng thời giảm chi phí.

  Tại sao MasterCem là giải pháp duy nhất cho các nhà sản xuất xi măng?

  Những sự sáng tạo của chúng tôi đáp ứng được những nhu cầu hiện tại và cấp thiết của các nàh sản xuất xi măng và được thích ứng để làm việc với nhiều loại xi măng hỗn hợp khác nhau. Hơn nữa, các sản phẩm được hậu thuẫn bởi sự hỗ trợ kỹ thuật của mạng lưới các chuyên gia xi măng trên toàn cầu của Master Builders Solutions​.

  Chọn sử dụng MasterCem giúp các nhà sản xuất xi măng nâng cao được tính cạnh tranh như thế nào?

  Phụ gia xi măng MasterCem khuyếch đại hiệu suất nghiền, kết quả là sản phẩm đầu ra nhiều hơn, sử dụng ít linh-ke hơn, giảm đáng kể khí thải CO2. Phụ gia nâng cao chất lượng của chúng tôi điều chỉnh và nâng cao các tính chất của xi măng, cải thiện cường độ, tính công tác và độ chảy, và nâng cấp khả năng sử dụng được và tính bền của xi măng.

  MasterCem ES 2285 - Phụ gia xi măng chất lượng cao

  MasterCem ES 2316 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

  MasterCem ES 2318 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

  MasterCem ES 2320 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

  MasterCem ES 2339 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

  MasterCem ES 2348 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

  Direct contact

  Master Builders Solutions Việt Nam

  Marketing Ms. Van Nguyen

  +84287 1000 988

  +84329702998

  Tải xuống

  MasterCem ES 2318

  pdf (366,52 Kb)

  MasterCem ES 2339: Technical Data Sheet

  pdf (365,99 Kb)

  MasterCem ES 2348: MasterCem

  pdf (366,06 Kb)

  MasterCem ES 2381: technical datasheet

  pdf (366,26 Kb)

  MasterCem GA 1350

  pdf (392,06 Kb)

  MasterCem LS 3262

  pdf (362,69 Kb)

  MasterCem LS 3266: technical datasheet

  pdf (363,07 Kb)

  MasterCem LS 3268

  pdf (363,88 Kb)

  MasterCem LS 3315: technical datasheet

  pdf (365,44 Kb)

  MasterCem LS 3323: technical datasheet

  pdf (362,18 Kb)