Đóng

Đăng nhập

Please login with your username and password.

Đăng nhập

Can’t remember your accounts password?

Không thể đăng nhập tài khoản của bạn?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Vui lòng chọn vị trí của bạn

  MasterGlenium SKY – phụ gia hóa dẻo cho bê tông thương phẩm để kiểm soát chất lượng toàn diện


  MasterGlenium SKY hoạt động như thế nào?

  Tính năng đặc biệt của phân tử MasterGlenium SKY cho phép tính thẩm thấu chậm của nó trên các phân tử xi măng và phân tán chúng một cách hiệu quả trong khoảng thời gian dài. Chúng tạo ra khu vực vừa đủ trên bề mặt xi măng cho phép quá trình thủy hóa nhanh, kết quả là phát triển cường độ sớm.

  Kết quả là, dòng sản phẩm MasterGlenium SKY của chúng tôi thỏa mãn những yêu cầu và điều kiện của địa phương.

  Điều gì tạo ra MasterGlenium SKY là giải pháp độc đáo?

  Sản phẩm MasterGlenium SKY cung cấp một loại phụ gia đơn, versatile cho nhiều loại ứng dụng và điều kiện.

  So sánh với phụ gia hóa dẻo PCE truyền thống, dòng sản phẩm MasterGlenium SKY của chúng tôi giúp các nhà sản xuất bê tông thương phẩm tối đa hóa các phương tiện hậu cần, kho bãi và giảm khoản đầu tư về bồn chứa và thiết bị định lượng, vì thế cũng giảm chi phí bảo trì.

  Sản phẩm MasterGlenium SKY đảm bảo cho bê tông thương phẩm chất lượng cao ổn định ở tỉ lệ nước/ xi măng thấp, và tăng tính công tác ở nhiệt độ cao mà không cần kép dài phát triển cường độ, đạt tiêu chuẩn của EN 206-1

  Dòng phụ gia hóa dẻo thế hệ mới này đảm bảo cho loại bê tông đạt được những yêu cầu kỹ thuật từ giai đoạn tươi cho đến đông kết.

  Tải xuống

  MasterGlenium SKY 8559

  pdf (346,48 Kb)

  MasterGlenium SKY 8585: MasterGlenium SKY

  pdf (376,70 Kb)

  MasterGlenium SKY 8710

  pdf (367,55 Kb)

  MasterGlenium SKY 8712: technical datasheet

  pdf (368,99 Kb)

  MasterGlenium SKY 8718

  pdf (367,82 Kb)

  MasterGlenium SKY 8718: technical datasheet

  pdf (376,45 Kb)

  MasterGlenium SKY 8719: technical datasheet

  pdf (369,27 Kb)

  MasterGlenium SKY 8735

  pdf (373,35 Kb)

  MasterGlenium SKY 8735H

  pdf (374,68 Kb)

  MasterGlenium SKY 8761: MasterGlenium SKY

  pdf (385,62 Kb)