Đóng

Đăng nhập

Please login with your username and password.

Đăng nhập

Can’t remember your accounts password?

Không thể đăng nhập tài khoản của bạn?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Vui lòng chọn vị trí của bạn

  Master Builders Solutions - 30 thương hiệu trở thành một

  Master Builders Solutions đại diện cho kinh nghiệm, công nghệ và sự tinh thông trong ngành xây dựng trong hơn 100 năm, cung cấp những giải pháp hóa chất tiên tiến cho xây dựng mới, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp công trình. Thương hiệu Master Builders Solutions được xây dựng trên sự kết hợp danh mục sản phẩm phong phú của các nhãn hiệu, công nghệ và sản phẩm hiện có của MBCC Group với kinh nghiệm thị trường có được qua vô số công trình xây dựng trên toàn thế giới.

  Kinh nghiệm hơn một thế kỷ

  1909: Nhà hóa học có hoài bão tên là S.W. Flesheim đã thành lập công ty Master Builders Inc. tại Ohio.

  Thập kỷ 1920: Vữa gốc xi măng Master Mix và Master Builder đã thay đổi bộ mặt của ngành xây dựng. Vữa không co ngót gốc xi măng với cốt liệu kim loại Embeco được dùng để bảo vệ sàn của những nhà máy đặt những máy móc nặng.

  Thập kỷ 1930: Bê tông cải tiến Master Builders bằng cách phát triển phụ gia bê tông giảm nước thế hệ đầu tiên – Pozzolith, phụ gia bê tông cuốn khí Micro Air và phụ gia đông kết nhanh, đã cải tiến chất lượng và độ bền của bê tông, và đã giới thiệu tính đồng nhất cho ngành bê tông.

  Thập kỷ 1940: Các công nghệ tiếp tục được ứng dụng trong suốt Thế chiến thứ 2, bao gồm chất bảo dưỡng bê tông MasterKure.

  Thập kỷ 1950: Sự ra đời của vữa epoxy Ceilcote và MasterFlow 648 đã đặt nền móng cho coqc công trình cơ sở hạ tầng bền vững trên toàn thế giới.

  Thập kỷ 1960: Vật liệu phủ sàn gốc xi măng polyurethance Ucrete – là loại vật liệu phủ sàn không mối nối có độ bền cao đầu tiên mà có thể chịu được mội trường sốc nhiệt, lý học, và hóa chất cao, được phát triểm bởi ICI và sau đó trở thành một phần của SKW.MBT. Hóa chất xây dựng SKW khởi đầu việc sản xuất chất hóa dẻo bê tông Melment – là sản phẩm đầu tiên của loại vật liệu này và là một cú đột phá trong ứng dụng cường độ sớm cao.

  Thập kỷ 1970: Những tòa nhà chọc trời hiện đại được sinh ra. Phụ gia hóa dẻo Rheobuild dùng cho bê tông trộn sẵn và đúc sẵn tăng cường tính công tác, cho phép các tòa nhà đạt được độ cao kỷ lục.

  SKW mua công ty PCI Augsburg GmbH và hệ thống vật liệu xây dựng của nó bao gồm keo dán gạch, chất trám khe co giãn và vữa sửa chữa.

  Thập kỷ 1980: Vài công nghệ đột phát lớn nhất thời gian này bao gồm phụ gia giảm nước mức trung bình Polyheed và hệ thống sàn epoxy và polyurethane MasterTop.

  SKW mở rộng kinh doanh bằng cách mua công ty ChemRex – là công ty chuyên về keo trám khe và vữa sửa chữa gốc polyurethane.

  Thập kỷ 1990: Nhãn hiệu xây dựng công trình ngầm toàn cầu Meyco phát triển công nghệ bê tông phun cho ngành xây dựng đượng hầm và khai thác mỏ. Công ty Master Builders phát triển những công nghệ dẫn đầu chẳng hạn như phụ gia chống ăn mòn Rheocrete, gia cố bê tông M-brace, và bê tông tự lèn.

  SKW mua công ty Conica, và Master Builders Technologies tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bao gồm phụ gia bê tông, sản phẩm cho xây dựng đường hầm và khai thác mỏ, và công nghệ polyurethane.

  Thập kỷ 2000: Thế kỷ 21 đánh dấu sự phục hưng các công nghệ xây dựng và được chứng minh bằng sự xuất hiện của phụ gia bê tông hóa dẻo Glenium ACE và Glenium SKY. Sau cuộc sáp nhập giữa Degussa Huls với SKW Trostberg AG và Goldschmidt AG, BASF mua ngành hàng hóa chất xây dựng của Degussa.

  2013: Master Builders Solutions được công bố.

  2020: Quỹ Lone Star​ mua lại ngành hàng Hóa chất xây dựng Master Builders Solutions của BASF​