Đóng

Đăng nhập

Please login with your username and password.

Đăng nhập

Can’t remember your accounts password?

Không thể đăng nhập tài khoản của bạn?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Vui lòng chọn vị trí của bạn

  Phụ gia bê tông giảm nước thông thường, không có clo

  MasterPolyheed hoạt động như thế nào?

  MasterPolyheed là phụ gia giảm nước thông thường không có clo, được sử dụng để sản xuất bê tông có khả năng tự hoàn thiện và tính công tác vượt trội. Với tính năng tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất trong các dòng sản phẩm giảm nước , sản phẩm này cải tiến đáng kể hiệu quả làm việc của bê tông với cường độ sớm và tính lưu biến cực kỳ vượt trội  

  Điều gì giúp MasterPolyheed trở thành giải pháp độc đáo cho việc sản xuất bê tông

  Nhãn hiệu MasterPolyheed được xem là một cấu thành trong việc sản xuất bê tông có độ bền cao, cho phép bê tông chảy dễ dàng , giúp tăng cường khả năng tự hoàn thiện để bê tông đạt được bề mặt như mong muốn.

  Sản phẩm MasterPolyheed:

  • Hỗ trợ khả năng bơm và hoàn thiện ngay cả với những cấp phối thô.
  • Tối ưu hóa mức độ giảm nước
  • Cho bê tông tính công tác và mức độ duy trì độ sụt ưu việc với những cấp phối có độ sụt thông thường.
  • Cải thiện cường độ bê tông.

  Có được đối tác cung cấp phụ gia phù hợp là điều thiết yếu để thành công.

  Direct contact

  Master Builders Solutions Việt Nam

  Marketing Ms. Van Nguyen

  +84287 1000 988

  +84329702998

  Tải xuống

  MPolyheed 8388: technical datasheet

  pdf (369,92 Kb)

  MasterPolyheed 26RC: technical datasheet

  pdf (409,85 Kb)