Đóng

Đăng nhập

Please login with your username and password.

Đăng nhập

Can’t remember your accounts password?

Không thể đăng nhập tài khoản của bạn?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Vui lòng chọn vị trí của bạn

  MasterPozzolith – Phụ gia giảm nước  cho bê tông cường độ thấp

  MasterPozzolith hoạt động như thế nào?

  Dòng sản phẩm MasterPozzolith là chuỗi các phụ gia giảm nước cho bê tông có cường độ thấp. Dựa trên những nguyên lý hóa học và tỉ lệ sử dụng đặc trưng, chúng làm giảm lượng nước trộn và cho bê tông mức độ ninh kết như mong muốn. Kết quả là bê tông có chất lượng tốt hơn, khả năng hoàn thiện ưu việt cho các ứng dụng tiêu chuẩn.

  Điều gì giúp MasterPozzolith trở thành giải pháp độc đáo cho khách hàng

  Những phụ gia giảm nước này có thể được sử dụng để tăng độ sụt và tính công tác của bê tông mà không thêm nước , hoặc giảm lượng nước trong bê tông, từ đó tăng cường độ, trong khi vẫn đảm bảo được độ sụt. Điều này giúp cho các nhà thầu có được bê tông có khả năng làm việc tốt hơn, hoặc đáp ứng được những ứng dụng yêu cầu cường độ cao hơn.

  Có được đối tác cung cấp phụ gia phù hợp là điều thiết yếu để thành công.

  Direct contact

  Master Builders Solutions Việt Nam

  Marketing Ms. Van Nguyen

  +84287 1000 988

  +84329702998

  Tải xuống

  MasterPozzolith R 132: Technical Datasheet

  pdf (405,30 Kb)

  MasterPozzolith RT 89: technical datasheet

  pdf (369,52 Kb)