Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

  Velg sted

  ​​​​​​​​​Personvernerklæring

  Sika Norge AS​ er glade for at du besøker hjemmesiden vår og vil gjerne takke deg for interessen i selskapet. Vi tar ditt per​sonvern på det største alvor.

  Hvem er behandlingsansvarlig og hvem er personvernkontakt?

  Behandlingsansvarlig er:

  Sika Norge AS
  Sanitetsveien 1,
  2013 Skjetten

  Du kan også kontakt vår personvernkoordinator Ketola Risto​ via e-postadressen nedenfor [email protected]

  Du kan fremsette en klage til vår personvernkontakt eller en en tilsynsmyndighet i landet du bor i, på arbeidsplassen eller der den antatte overtredelsen har funnet sted.

  Alternativt kan du ta kontakt med tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss:
  Datatilsynet
  P.O. Box 458 Sentrum
  NO-0105 Oslo ​

  1. ​Hvilke personopplysninger samler vi inn når du besøker og interagerer med nettsidene våre, og hva er rettsgrunnlaget for dette?

  1.1 Når du besøker nettsidene våre eller logger deg inn, vil nettleseren du bruker overføre følgende informasjon til serveren vår:
  • IP-adressen til datamaskinen du bruker
  • Informasjon om nettleseren din 
  • Nettsider du nettopp har vært inne på før du landet på vår side
  • Forespurt URL eller fil
  • Dato og tidspunkt for besøket
  • Mengden data som er overført
  • Statusinformasjon, f.eks. feilmeldinger
  Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å​
  • Sende innholdet du har bedt om til nettleseren din. I den forbindelse lagrer vi den fullstendige IP-adressen kun i den grad det er nødvendig for å sende deg det forespurte innholdet.
  • Sende IP-adressen din til en tjenesteleverandør for å knytte den offentlige IP-adressen din til selskaps- og bransjerelatert informasjon (ikke personlig informasjon). Vi vil lagre denne bransjerelaterte informasjonen. I denne prosessen vil IP-adressen din ikke på noe tidspunkt bli lagret verken hos tjenesteleverandøren eller i vårt system.
  • Beskytte oss mot angrep og sikre at nettsidene våre fungerer som de skal. Ved å gjøre dette lagrer vi nevnte informasjon med begrenset adgang i en maksimumsperiode på 180 dager. Unntatt fra slik sletting etter en maksimumsperiode på 180 dager er data som kreves for å kunne hindre angrep og hendelser.

  Rettsgrunnlaget for behandling av slike data er artikkel 6, punkt 1 bokstav (f) i personvernforordningen (GDPR). Grunnlaget for våre berettigede interesser er formålet med behandlingen nevnt ovenfor.​

  1.2 Hvis du kontakter oss via e-post eller via kontaktskjemaet på nettsidene våre, mottar vi følgende informasjon:​
  • Navn og etternavn
  • E-postadresse og andre personlige opplysninger du oppgir i e-post eller felt i kontaktskjemaet 
  • Annen informasjon du oppgir frivillig ​
  I tillegg vil følgende data også bli lagret når du sender en melding:
  • ​Dato og tidspunkt for meldingen
  Formålet med behandlingen av disse opplysningene er å
  • Behandle meldingen din

  Alle andre personopplysninger som behandles i forbindelse med sending brukes til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og ivareta sikkerheten i de tekniske informasjonssystemene våre.

  Rettsgrunnlaget for behandling av slike data er artikkel 6, punkt 1 bokstav (f) i personvernforordningen. Grunnlaget for våre berettigede interesser er de formålene med behandlingen av personopplysninger som er nevnt ovenfor, spesielt når det gjelder å svare på forespørsler, sikre generell svargrad og dokumentasjon i forbindelse med eventuelle spørsmål eller tvister.

  1.3 Nettsidene våre gir mulighet til å abonnere på gratis nyhetsbrev. Når en bruker melder seg på nyhetsbrevet, blir opplysningene som legges inn i inndatafeltet overført til oss.
  • IP-adressen til brukerens datamaskinen.
  • Navn og etternavn
  • E-post adresse
  • Annen informasjon du oppgir frivillig
  I tillegg vil følgende data også bli lagret når du registrerer deg:
  • Dato og klokkeslett for påmeldingen
  Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å
  • Sende deg nyhetsbrev du har meldt deg på

  Alle andre personopplysninger som behandles i forbindelse med registrering brukes til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og ivareta sikkerheten i de tekniske informasjonssystemene våre.

  Rettsgrunnlaget for sending av nyhetsbrevet du har meldt deg på er ditt samtykke i henhold til artikkel 6, punkt 1 bokstav (a) i personvernforordningen. Merk at du til enhver tid kan trekke tilbake samtykket ditt. Tilbaketrekking av samtykke vil imidlertid ikke påvirke berettigelsen av behandlingen som ble foretatt før tilbaketrekkingen.

  Du har også rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring (artikkel 21, punkt 2 i personvernforordningen). ​

  Angående prosessen med påmelding til nyhetsbrev bruker vi såkalt dobbelt samtykke. Når du melder deg på nyhetsbrevet på nettsidene våre, får du en e-post til den e-postadressen du har oppgitt i forbindelse med påmeldingen, med spørsmål om å bekrefte påmeldingen.

  Formålet med behandlingen av disse opplysningene er å
  • • forhindre bruk av ukorrekte eller uautoriserte e-postadresser i forbindelse med påmelding

  Rettsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i forbindelse med dobbelt samtykke-prosedyren er artikkel 6, punkt 1 bokstav (f) i personvernforordningen. Grunnlaget for vår berettigede interesse er at du har meldt deg på adresselisten for mottakere av nyhetsbrevet vårt. Dette representerer et relevant og passende forhold både med tanke på innledningen til artikkel 47 i personvernforordningen og det faktum at fremskaffelse av informasjon om nye produkter og tjenester samt aktiviteter og arrangementer er vanlig i bransjen. Det er også noe som kundene våre både forventer og setter pris på.

  1.4 Vi tilbyr gratis, nedlastbar informasjon på nettsidene våre (for eksempel hvitebøker, webinarer, planleggingsverktøy med mer). Før du kan laste ned den gratis informasjonen vil følgende opplysninger bli overført til oss via et inndatafelt:
  • Brukerens IP-adresse
  • Dato og klokkeslett for påmeldingen
  • Navn og etternavn
  • E-post (som brukernavn)
  • Postnummer
  • Land
  • Passord
  • Brukergruppe (f.eks. arkitekt)
  • Annen informasjon du oppgir frivillig ​
  I tillegg vil følgende opplysninger også bli lagret når du registrerer deg:
  • Dato og tidspunkt for nedlastingen
  Formålet med behandlingen av disse opplysningene er å
  • Gi deg den informasjonen du ønsker
  • Kunne gi deg tilbud

  Alle andre personopplysninger som behandles i forbindelse med registrering brukes til å forhindre misbruk av inndatafeltet og ivareta sikkerheten i de tekniske informasjonssystemene våre. 

   Rettsgrunnlaget for behandling av slike opplysninger er artikkel 6, punkt 1 bokstav (b) i personvernforordningen. Kommersiell bruk av personopplysningene dine er en del av de gjensidige fordelene ved forholdet vårt. ​

  2. Hvordan bruker vi cookier på nettsidene våre?​


  ​​
  ​​

  3. Til hvilke mottakere overfører vi opplysningene dine?​

  Vi overfører personopplysningene nevnt i punktene 1.1 til 1.4 til databehandlere som har base i EU. Slike databehandlerne behandler personopplysninger kun etter instruksjoner fra oss, og behandlingen utføres på vegne av oss.

  Personopplysningene nevnt i punkt 2.5 overføres til operatøren HubSpot. Opplysningene som behandles av HubSpot er basert på standard avtalevilkår i henhold til beslutning fra Europakommisjonen av 5. februar 2010.


  4. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

  Vi iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig til å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig endring, tilintetgjøring, tap eller ulovlig spredning. Sikkerhetstiltakene vil styrkes kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

  5. Hvilke rettigheter har du?

  I henhold til personvernforordningen har du bestemte rettigheter:

  Rett til tilgang: Du har rett til å motta informasjon om personopplysningene dine som vi behandler og om visse andre typer informasjon (for eksempel det som står i denne Personvernerklæringen).

  Rett til retting: Dersom personopplysningene dine er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å få disse korrigert.

  Rett til sletting: Basert på det som kalles «retten til å bli glemt» kan du be om sletting av personopplysninger som vi ikke er pålagt ved lov å beholde. Retten til sletting er uten unntak. Vi har rett til fortsatt å bruke personopplysningene dine dersom slik bruk er nødvendig for å etterleve våre rettslige forpliktelser eller for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.

  Rett til begrensning: Denne rettigheten gjelder begrensning av behandling av personopplysninger eller begrensning av hvilke personopplysninger vi bruker og hvordan vi bruker dem. Merk at denne rettigheten er begrenset i visse situasjoner. Når vi behandler personopplysningene vi samler inn fra deg med ditt samtykke, kan du kun be om begrensning på grunnlag av: (a) feilaktige opplysninger, (b) der vår behandling er ulovlig og du ikke ønsker at personopplysningene dine slettes, (c) du har behov for opplysningene i forbindelse med et rettskrav, eller (d) dersom vi ikke lenger trenger å bruke opplysningene til de opprinnelige formålene. Når behandling er begrenset, kan vi fremdeles lagre opplysningene dine, men kan ikke bruke dem utover det. Vi fører lister over personer som har bedt om begrenset bruk av personopplysningene sine for å sikre at begrensningen blir respektert i fremtiden.

  Rett til dataportabilitet: Dette gjelder retten du har til å be om at vi, når dette er teknisk mulig, kopierer, flytter eller overfører personopplysningene dine til deg i et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt filformat.

  Rett til å protestere: Du kan protestere på vår bruk av personopplysningene dine, også når bruken begrunnes med vår berettigede interesse, spesielt i forbindelse med direkte markedsføring.

  Rett til tilbaketrekking av samtykke: Hvis du har gitt oss samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Slik tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi utfører på grunnlag av det gitte samtykket før tidspunktet for tilbaketrekking. 

  Utøvelsen av disse rettighetene er gratis for deg. Imidlertid er du forpliktet til å dokumentere din identitet med to ulike identifikasjonsbevis. Vi vil gjøre en rimelig innsats i tråd med vår juridiske plikt for å levere, rette eller slette personopplysninger i våre arkivsystemer. 

   Har du spørsmål eller ønsker du å utøve noen av disse rettighetene, ta kontakt med oss på e-post eller skriv til oss. Vi vil forsøke å svare deg innen 30 dager. Du finner våre kontaktopplysninger øverst i denne personvernerklæringen. 

   Dersom vi mottar skriftlige klager, vil vi kontakte personen som har fremmet klagen for å følge opp. Ved behov vil vi samarbeide med aktuelle tilsynsmyndigheter, inklusive lokale datavernmyndigheter, for å løse eventuelle klager som vi ikke kan løse direkte. 

   Hvis du ikke er fornøyd med håndteringen av en klage på behandlingen av personopplysningene dine, kan du sende klagen til relevant datatilsynsmyndighet (se avsnitt øverst).​


  6. Personvern for mindreårige

  Disse nettsidene er beregnet på personer over 18 år. Vi vil ikke innhente opplysninger om personer under 18 år. 

  Personer under 18 år skal ikke sende til eller legge ut opplysninger på disse nettsidene. Dersom en person under 18 år sender personopplysninger via disse nettsidene, skal vi slette disse opplysningene så snart vi er klar over vedkommendes alder og deretter ikke behandle disse opplysningene ytterligere. ​

  ​​